REGULAMIN ZAWODÓW SMYKI NA START

1. Kategoria dzieci w wieku do 7 lat (decyduje rok urodzenia)
model Smyk rozmiar 30 cm.
2. Kategoria dzieci w wieku do 12 lat (decyduje rok urodzenia)
model Smyk rozmiar 50 cm.
3. Trzy kolejki rzutów (oceniamy, który dalej poleci). 
4. Jeżeli lot w pierwszej próbie był nieprawidłowy (zderzenie ze ścianą lub inną przeszkodą stałą oraz innym zawodnikiem lub modelem innego zawodnika) ma prawo do drugiej próby i wtedy rejestrujemy długość drugiego lotu. Decyzję o powtórzeniu lotu podejmuje zawodnik.
5. Jedynym kryterium pomiaru wyników jest odległość w jakiej model zatrzymał się od linii startu po wypuszczeniu z ręki zawodnika. Odległość mierzona jest do dzioba modelu w miejscu zatrzymania do miejsca wyznaczonego startu.
6. Dopuszcza się udział w komisji sędziowskiej rodziców lub
 opiekunów uczestników pod warunkiem, że uczestnik wykona swoje loty pod nadzorem innej komisji.

7. Do ustalenia kolejności sumujemy wyniki zaliczonych lotów

 8. Dziecko w trakcie musi byś wraz ze swoim opiekunem

9. Przed startem trzeba zarejestrować się do uczestnictwa w warsztatach i zawodach modelarskich

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa Rodziców, ze swoimi dziećmi 
Akcja "co ma siedzieć przed kompem , tabletem, niech zamarzy być pilotem "