Adres do Korespondencji :

Mazurskie Stowarzyszenie Paralotniowe  Mazury Paralotnie 

ul.Ełcka 42 / 2  Orzysz 12-250 

KRS:0000446627        REGON : 281467071      NIP: 8491585964 

email:mazuryparalotnie@vp.pl          

Numer telefonu : +48 788 542 478 

Konto bankowe :

WARMIŃSKO MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Oddzial w Orzyszu 

71 93 64 0000 2003 00 23 0784 0001

 

Do wpłat zagranicznych 

WARMINSKO MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział w Orzyszu 

              WASDPLP1

Bank Polskiej Spoldzielczosci S.A 

SWIFT CODE: POLUPLPR/ Bic code POLUPLPR

NR.IBAN PL 71 93 64 0000 2003 0023 0784 OOO1